ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

  • Pediatrik Ortopedi
  • Mekanik Bel Ağrısı
  • Ekstremitlerde Doğuştan ve sonradan oluşan deformiteler (Pes Planus, Metatarsus varus, halluks, valgus) tanı ve tedavileri
  • Postural Bozuklukları (Skolyoz, kifoz, kifoskolyoz)
  • Kırık ve çıkıkların kapalı redüksiyonu ve alçı afel tespiti
  • Spor yaralanmalarının tedavisi Kas- tendon kısmı rüpturleri
  • Diz, Kalça ve diğer eklam yaralanmalarının (Ligament ve kartilaj dokusunun) tanısı ve medikal tedavileri
  • Doğuştan kalça çıkığı tanısı, takibi ve tedavisi
  • Osteoporoz tanı ve tedavisi
 


ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ