KARDİYOLOJİ

KARDİYOLOJİ

KARDİYOLOJİ

  • Kalp Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi (Kapak - Ritim Bozuklukları - Damar Tıkanıklığı vb.)
  • Konjenital Kalp Hastalıları
  • Kan Lipid Düzeylerinin Belirlenmesi
  • Hipertansiyon
  • Renkli Eko Doppler
  • Efor
  • Ritim Holter / Tansiyon Holter
  • Ekg
  • Pil Kontrolü


KARDİYOLOJİ